Професионални изтривалки

Изтривалки подходящи за всякакви помещения в административни, промишлени и търговски сгради. За хотела, офиса, магазина, дома 
Специално предназначени за отстраняване на вода от подметките.